top of page

transformatie

De opgave van de toekomst. Hoe kunnen we gebouwen die niet meer goed functioneren of leegstaan een nieuw leven geven? En hoe doen we dat zo dat ze niet opnieuw snel verouderen? Vaak vind je in bestaande gebouwen inspirerende ruimten die uitdagen tot bijzondere oplossingen die in een nieuw gebouw niet denkbaar zouden zijn. Wanneer het slim wordt aangepakt is transformatie de meest duurzame vorm van bouwen.
 

 

het nieuwe wonen

Nu marktpartijen en corporaties noodgedwongen een stap terug zetten zullen steeds meer mensen de kans grijpen om zelf hun woning te bouwen. Dat kan individueel of in een groep, via zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ofwel C.P.O.. Wij willen daar aan bijdragen met onze op maatwerk ontwerpen, maar ook vernieuwende ideeën voor goedkope flexibele woningen en concepten voor starterswoningen en collectieve projecten.

 

zorg

Zorggebouwen zijn vaak groot en complex. Dat leidt al snel tot een sturing op efficiëntie, herhaling van standaardoplossingen en kostenbeheersing. De resultaten zijn bekend. Gelukkig ontstaat er ruimte voor een tegenbeweging. Goede gebouwen, waar mensen zich prettig voelen, waar ze gemakkelijk de weg kunnen vinden en waar ze keuzemogelijkheden ervaren, blijken bij te dragen aan het herstel. Dat is een uitdaging voor iedere architect om zijn vak met passie uit te oefenen, de resultaten doen er werkelijk toe.
 

duurzaamheid

We ontwerpen voor mensen, dat spreekt voor zich. Maar we moeten daarbij altijd verder proberen te kijken dan alleen het hier en nu. Gebouwen gaan lang mee, vaak wel 50 jaar, meestal langer. We bouwen dus niet alleen voor de opgave van nu, maar ook voor een volgende generatie. Dat vraagt om gebouwen die in meerdere opzichten ‘duurzaam’ zijn.
 

  • Pinterest-Square
  • tumblr-square
  • b-linkedin
  • Houzz - Black Circle
bottom of page