top of page

                                                
 

Healing environment
Een zorgvuldig ontworpen gebouw heeft een prettige sfeer door licht en uitzicht, contact met natuurlijke elementen en de mogelijkheid om een ‘eigen plek’ te vinden. Kortom, een gebouw dat is ontworpen voor mensen. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet mee te vallen. Zeker omdat dat gebouw ook efficiënt, kostenbewust, hygiënisch en eenvoudig te onderhouden moet zijn.
Omdat is aangetoond dat een goed ontwerp bijdraagt aan het welbevinden en herstel van patiënten krijgt het zogenaamde ‘’healing environment’ gelukkig steeds meer impact.  Het Architectenforum is een voorloper op dit terrein.
Er zijn vier factoren die aantoonbaar bijdragen aan een betere waardering van een (zorg)omgeving:
-    Verminder stressfactoren
-    Zorg voor positieve afleiding
-    Maak sociale steun mogelijk
-    Geef een gevoel van controle
Vooral het laatste aspect is essentieel. Mensen moeten kunnen kiezen hoe en met wie ze hun tijd doorbrengen, vooral tijdens het vervelende wachten. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de organisaties. De patiënt moet niet alleen bij het ontwerpen van gebouwen, maar ook in de procedures centraal staan. In bepaalde gevallen wordt het dan mogelijk de traditionele oplossing om te keren; de patiënt zit niet te wachten op de gang, maar ontvangt in ‘zijn’ kamer de verschillende behandelaars.

 


Samenhang
Zorggebouwen zijn vaak groot. Voor bezoekers maakt dat het vaak lastig om de weg te vinden en zich er thuis te voelen.
Wij vinden inspiratie in de stedenbouw. In ‘The image of the City’ beschrijft Kevin Lynch waarom  bepaalde steden overzichtelijker zijn dan andere. Het gaat erom dat je je een beeld van de stad kunt vormen, niet van de totale stad, maar een ‘mental map’ van routes, grenzen en belangrijke plekken. In een groot gebouw werkt dat precies hetzelfde. Als alles op elkaar lijkt herken je niet waar je bent. Als alles steeds verschillend is werkt het evenmin. Wat wel werkt is het creëren van een stelsel van herkenbare routes en  bijzondere ruimten op strategische plekken binnen een ‘weefsel’ dat niet nadrukkelijk op de voorgrond treed.
Het VU Medisch Centrum, dat is gegroeid van een bescheiden ziekenhuis tot een groot complex , had behoefte aan het aanbrengen van meer samenhang in de gebouwen. We hebben daar aan bijgedragen door het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de ‘normale’ ruimten, zodat daarin meer eenheid wordt aangebracht. Daarnaast ontwerpen we een aantal ‘hotspots’, zoals een vernieuwde entree en een kankerdiagnosecentrum op basis van een healing environment concept.

Pet-MRI

warmtehub

warmtehub

daktuin poli

entree poli

zorg

warmtehub

kevin lynch

kevin lynch

  • Pinterest-Square
  • tumblr-square
  • b-linkedin
  • Houzz - Black Circle
bottom of page