top of page

We maken gebouwen die een relatie aangaan met de mensen die er wonen en werken en met hun omgeving. De omgeving waarin je woont en werkt heeft invloed op de kwaliteit van je leven. De mensen moeten zich prettig voelen in hun omgeving. Dit bereik je door samenwerking, het stellen van de juiste vragen.

Het architectenforum focust op actuele opgaven:

- menselijke zorggebouwen

- nieuwe initiatieven in de woningbouw

- transformaties van bestaande omgevingen

- innovatieve en duurzame oplossingen

Architect Erik Knippers is meermalen onderscheiden en ontwierp onder andere de uitbreiding van de 2e kamer, met de parlementaire enquetezaal.

 

  • Pinterest-Square
  • tumblr-square
  • b-linkedin
  • Houzz - Black Circle
bottom of page